Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС


Бянова, Невена (2012) Промени в структурата на производството на електроенергия в България като страна-членка на ЕС сб. от Юбилейна международна научно-практическа конференция "20 години инвестиция в бъдещето", Велико Търново, 18-19 май, 2012 г. Ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2012, с. 220-226. ISBN: 978-954-616-221-2


 Докладът разглежда състоянието на електроенергийния сектор в страната от гледна точка на структурата на електроенергийното производство в контекста на европейската енергийна политика и изграждането на европейски електроенергиен пазар. Очертават се проблемите и предизвикателствата пред електроенергийния микс на страната.
  Доклад
 електроенергия, производство, ЕС
 Издадено
  23839
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/