Докладът Православный этос в глобальном мире е изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Може да се открие на: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html


Киров, Димитър (2010) Докладът Православный этос в глобальном мире е изнесен на VI-та международна научна конференция на Руската православна църква на тема „Живот в Христос: християнска нравственост, аскетическото предание на Църквата и предизвикателствата на съвременната епоха“, проведена в Даниловския манастир от 15 до 18 ноември 2010 г. в Москва. Може да се открие на: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html


 Вижданията за Православието в света, неговото място и идентичност.
  Доклад
 праволавие, съборност, глобализъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23837
 Димитър Киров

1. Василева, Д. Религиозните теми в медиите. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, ISBN 978-619-7221-04-6. – с. 140.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/