Гражданските организации като работодател. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010.


Топалов, Миролюб (1998) Гражданските организации като работодател. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010. В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23832
 Миролюб Топалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/