Търговското дружество като работодател. Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133


Топалов, Миролюб (1996) Търговското дружество като работодател. Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133 Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133


 
  Статия
 
 Издадено
  23831
 Миролюб Топалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/