Същност на работодателската правоспособност. Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348


Топалов, Миролюб (1996) Същност на работодателската правоспособност. Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348 Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348


 
  Статия
 
 Издадено
  23830
 Миролюб Топалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/