Въпроси на властта на работодателя. Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15


Топалов, Миролюб (1996) Въпроси на властта на работодателя. Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15 Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  23829
 Миролюб Топалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/