Работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9


Топалов, Миролюб (1997) Работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9 С.: Сиби, 1997, 212 с., ISBN 954 - 8150-71-9


 
  Монография
 
 Издадено
  23828
 Миролюб Топалов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/