Le Royaume des Odryses au Nord de l’Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie.


Йорданов, Стефан (2002) Le Royaume des Odryses au Nord de l’Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25–29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555–561.


 
  Статия
 траки, одриси, Хемус, парадинастии


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23823
 Стефан Йорданов

1. Цитирано в: Лазаренко, Игор. Скитите в Тракия (VII в.пр.н.е. - I в. от н. е.). Част I. Писмени извори за скити в Тракия / The Scythians in Thrace (7th century BC – 1st century AD). Part I. Written Sources for Scythians in Thrace. Варна: Онгъл, 2015, с. 129, бел. 493.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/