Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (Езикови проблеми на българския етногенезис – към постановката на въпроса).


Йорданов, Стефан (2002) Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (Езикови проблеми на българския етногенезис – към постановката на въпроса). Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия. Велико Търново, 22–23 август 2001 г. Велико Търново, 2002, 275–295.


 
  Статия
 славяни, тюрки, индо-иранци, прабългари, етногенезис
 Издадено
  23822
 Стефан Йорданов

1. Цитирано в: Добрев, Иван. Етимон и апелатив на българското народностно название. – В: Прабългарски език. Онлайн библиотека за прабългарския език < https://prabulgarskiezik.files.wordpress.com/2014/02/dobrev-ivan-bolgar.pdf >, достъпен – Август 2018 г., с. 41–42.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/