Георгиев, Лъчезар. Книга, книгоиздаване и печат. – София : Star Way, 2008. – 128 с. : със сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978–954–8685–15–3


Георгиев, Лъчезар (2008) Георгиев, Лъчезар. Книга, книгоиздаване и печат. – София : Star Way, 2008. – 128 с. : със сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978–954–8685–15–3 София : Star Way, 2008 ISBN 978–954–8685–15-3


 Книгата съдържа: Издателско-полиграфически стратегии и иновации у нас; Новите специфични оформителски средства в печатните медии; Проблеми при мениджмънта на издателството; Конструктивни елементи и подвързии на изданията; Висок и дълбок печат; Композиционни особености и оформителски подходи в съвременната детска книга у нас; Повърхнен печат : Ретроспекция и съвременни тенденции; Флексографският печат; Сериграфия и ситов печат.
  Студия
 полиграфически методи и способи за печат, книгоиздаване, книга, печатни комуникации,


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23817
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/