Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση


Владов, Владимир (2008) Стойна Пороманска – Новогръцкият език в България. Теория и практика. Η Νεοελληνική γλώσσα στη Βουλγαρία. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІІ-2 / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 219-231. ISBN 978-954-524-666-1


 
  Доклад
 
 Издадено
  23814
 Владимир Владов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/