Титулатурата на православното духовенство през ХV–ХІХ в. в контекста на българо-гръцките отношения


Владов, Владимир (2009) Титулатурата на православното духовенство през ХV–ХІХ в. в контекста на българо-гръцките отношения // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІV / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 323-332. ISBN 978-954-524-718-7


 
  Доклад
 
 Издадено
  23813
 Владимир Владов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/