Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие


Владов, Владимир (1996) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие // Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“. Кн.28 Филологии / Доц. д-р А. Атанасов – В. Търново, 1996, с. 179-183. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 
 Издадено
  23805
 Владимир Владов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/