Употребата на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика


Владов, Владимир (1996) Употребата на някои остарели предлози в съвременната гръцка публицистика // Societas Classica : Поредица „Д-р Никола Пиколо“ / Пепа Лунгарова – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 112-121. ISBN 954-524-135-7


 
  Доклад
 




 Издадено
  23803
 Владимир Владов

1. Рикевски, Р. Съпоставителен анализ на фразеологизмите в новогръция и българския език – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 352. ISBN 978-619-208-133-1

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/