Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор)


Петков, Петко (1993) Познавате ли историята на България? Въпроси и отговори. История на България в тестове VII век - 1948 г. (Съавтор) В. Търново. Изд. Аста. 289 с.


 П. Ст. Петков, Българско възраждане ХVIII в. - 1878 г., с. 101-147.
  Учебник / Учебно помагало
 Тестове за кандидатстуденти
 Издадено
  238
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/