Списание "Издател" в обектива на медии и библиотеки в страната. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 45, с резюме на англ. ез. ISBN 1310-4624


Георгиев, Лъчезар (2017) Списание "Издател" в обектива на медии и библиотеки в страната. // И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), с. 45, с резюме на англ. ез. ISBN 1310-4624 Списание И з д а т е л, 2017, № 1 (кн. 1-2), ISBN 1310-4624


 Редакционен отзив за творчески прояви, свързани с популяризиране на научното списание "Издател" в страната и на неговия главен редактор проф. д-р Лъчезар Георгиев. . ISBN 1310-4624
  Отзив
 научно списание за книгата, библиотека, автори, книги, издателска дейност
 Издадено
  23797
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/