Трима професори за книгата в Бургас [редакционен отзив на сп. Издател за творческа среща на проф. Лъчезар Георгиев с читалищни дейци и библиотекари от Бургаския регион]. // И з д а т е л, 2018, № 2 (кн. 3-4), с. 97. ISBN 1310-4624


Георгиев, Лъчезар (2018) Трима професори за книгата в Бургас [редакционен отзив на сп. Издател за творческа среща на проф. Лъчезар Георгиев с читалищни дейци и библиотекари от Бургаския регион]. // И з д а т е л, 2018, № 2 (кн. 3-4), с. 97. ISBN 1310-4624 Научно списание за книгата "Издател" ISSN 1310-4624


 Редакционен отзив на сп. Издател за творческа среща и изнесено слово на проф. Лъчезар Георгиев с читалищни дейци и библиотекари от Бургаския регион по случай 11 май 2018 г. - Деня на Св. св. Кирил и Методий и Празника на библиотечния специалист. С информация за дарени негови авторски книги и екземпляри от сп."Издател" в качеството му на главен редактор на научното списание за книгата.
  Отзив
 книгиь издания, библиотеки, публикации, дарение на книги, автори
 Издадено
  23795
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/