Book Review: Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. Iztok-Zapad Publishers, 2015. ISBN 978-619-152-691-8


Иванов, Ивелин (2018) Book Review: Liutprand of Cremona. Razplata. Istoriya na Odon. Pratenichestvo v Konstantinopol, translated and edited by Lilyana Simeonova. Iztok-Zapad Publishers, 2015. ISBN 978-619-152-691-8 – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences, 2018, Vol. 2, Issue 1, pp. 91-93. Print ISSN: 2603-3070. COBISS.BG-ID - 1284596452


 
  Рецензия
 review, Liutprand of Cremona, translation, medieval history
 Издадено
  23793
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/