Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално-политическата му организация и тяхната специфика.


Йорданов, Стефан (2017) Чийфдъмът като феномен. II. Базисни елементи на социално-политическата му организация и тяхната специфика. Епохи / Epohi [Epochs], Том / Volume XXV (2017), Книжка / Issue 2, 255–296.


 
  Студия
 политогенезис, чийфдъм, матрилинейност, общинна организация, полово-възрастова стратификация
 Издадено
  23791
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/