За необходимостта от усъвършенстване на познавателната дейност на учениците


Бонева, Галя (2004) За необходимостта от усъвършенстване на познавателната дейност на учениците Сб. България и Европа - традиции и съвременност, Съюз на учените - клон В. Търново


 .
  
 усъвършенстване, познавателна дейност, ученици от НУВ
 
  2379
 Галя Бонева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/