За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин.


Йорданов, Стефан (1995) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995, 31–52.


 
  Статия
 прабългари, кутригури, владетелска институция, социално-нормативна митология, ликантропия, Грод, Курт/Кубрат, Гордие-Чигочин


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23786
 Стефан Йорданов

4. Цитирано в: Живков, Борис. Хазария през IX и X век. София: ИК Гутенберг, 2010, с. 104–105, бел. 296; с. 148; с. 149; с. 272.

3. Цитирано в: Съботинов, Антон. Епископия Котия-Котрагия в църковната структура на Ромейската империя (VIII–IX в.) и българите. – В: „България, земя на блажени...” In memoriam professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2009, с. 200–201.

2. Цитирано в: Григоров, Григор. Сакрална защита на българската държава в нейния езически период. – Езици на общуването (фолклор и религия) [Годишник на Асоциация “Онгъл”, том 3, год. III, 2003]. София, 2003, с. 49.

1. Цитирано в: Антонов, Стоян. Хералдическото отражение на отвъддунавска България. – Исторически преглед, 2001, кн. 1–2, с. 244.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/