Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи


Павлова, Мария (2018) Професионалната компетентност на счетоводните кадри и обучението в академична среда – проблеми и перспективи Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018


 
  Статия
 
 Под печат
  23779
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/