Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи


Павлова, Мария (2018) Издигане ролята на професионалния счетоводител - възможности и перспективи списание "Социално-икономически анализи", бр.1, 2018, с.29-33, ISSN 1313-6909


 
  Статия
 
 Издадено
  23777
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/