Проблеми при изграждането и поддържането на професионалната компетентност в съвременните профедионални счетоводители, Problems IN Building and maintaining the professional competence of modern professional accountants


Павлова, Мария (2017) Проблеми при изграждането и поддържането на професионалната компетентност в съвременните профедионални счетоводители, Problems IN Building and maintaining the professional competence of modern professional accountants в сборник от научна конференция


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  23776
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/