Хайнрих Хайне и Захари Стоянов. Към въпроса за западноевропейските влияния върху формирането на Захари Стоянов като историк и хуманист


Йорданов, Стефан (2018) Хайнрих Хайне и Захари Стоянов. Към въпроса за западноевропейските влияния върху формирането на Захари Стоянов като историк и хуманист Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 661–675.


 
  Статия
 Българско Възраждане, Хайнрих Хайне, Захари Стоянов, "Записки по българските въстания", хуманизмът на XIX век, историзъм
 Издадено
  23775
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/