Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3, 1997. ISSN 1310 - 9065; COBISS.BG-ID 1120547044


Киров, Димитър (1997) Феноменът Ванга. Сп. “Мирна”, кн. 3, 1997. ISSN 1310 - 9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София


 Разглежда феномена "Ванга" от гледна точка на православната духовност и духовен опит.
  Статия
 прелест, духовна подмяна, зли духове, светоотеческо учение, духовна опасност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23774
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/