Ликантропията у ранните славяни. От “вълко-мечката” на индоевропейската (балто-славянската?) древност до върколака в българския фолклор и Вълковия в българската топонимия.


Йорданов, Стефан (2018) Ликантропията у ранните славяни. От “вълко-мечката” на индоевропейската (балто-славянската?) древност до върколака в българския фолклор и Вълковия в българската топонимия. Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Година I (XXXIII), 2017. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 108–192.


 
  Студия
 полово-възрастова стратификация, мъжки съюзи, ликантропия, ранни славяни, тракийска религия, Артемида, урсолатрия, върколак, wilkatlakis, Вълковия, Wilkowiye, Любен Каравелов, А. С. Пушкин, Дж. Байрон, Уте Дукова, Александер Брюкнер, В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Jan Otrębski, T. NarbutasИван Дуриданов
 Издадено
  23773
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/