Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044


Киров, Димитър (2006) Религиозното образование: един сериозен въпрос за решаване, сп. Мирна, София, 2006, кн. 26, с. 105-118. ISSN 1310-9065. COBISS.BG-ID 1120547044 София


 Поставя въпроса за религиозното образование, обществените нагласи, възможното политическо решение.
  Статия
 гражданско общество, релегиозна грамотност, политическа воля, национална сигурност, обществени нагласи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23772
 Димитър Киров

1. Проф. д.ф.н. Цветана Георгиева Обучението по религия и култура у нас. Визии и политики. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6 - с. 79.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/