Geschreven Traditie. De H. Schrift in de Orthodoxe Kerk. Pokrof. № 4, Amsterdam, 2006, p. 16-18.


Киров, Димитър (2006) Geschreven Traditie. De H. Schrift in de Orthodoxe Kerk. Pokrof. № 4, Amsterdam, 2006, p. 16-18. Амстердам


 Разкрива разбирането и възприемането на Свещеното Писание в православното изповедание, отношението към него и използването му сред вярващите и богослужението.
  Статия
 
 Издадено
  23771
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/