Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. В. Търново, 1993 /сборник/, с. 219-231.


Киров, Димитър (1993) Религиозно-богословското значение на книжовната реформа на св. Евтимий, патриарх Търновски. В. Търново, 1993 /сборник/, с. 219-231. Велико Търново


 Разглежда основополагащото значение, което св. Евтимий има за укрепване на увереността на българското население в бъдещето изтърпяване на робството, неговото преодоляване и надеждата за спасение, възможно само чрез вярата в Светата Троица.
  Статия
 вяра, спасение, Света Троица, духовност, твърдост
 Издадено
  23770
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/