Ритуалното хранене в древността (По материали от Балкано-Анатолийския район)


Йорданов, Стефан (2017) Ритуалното хранене в древността (По материали от Балкано-Анатолийския район) Балканите – език, история, култура. Т. V. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,2017, 177–190


 
  Статия
 ритуално хранене, инициации, Балкано-Анатолийски район, социално-нормативна митология, митични народи, абии, галактофаги
 Издадено
  23769
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/