Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" /ДК/, София, кн. 7, 1994. С. 23-27.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1994) Да има или да няма религиозно образование в нашата страна. Сп. "Духовна култура" /ДК/, София, кн. 7, 1994. С. 23-27.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Разглежда нуждата от религиозно образование в страната и неговото значение за българското общество в бъдеще; мястото му в гражданското общество.
  Статия
 просвета, религиозна грамотност, гражданско право, атеизъм
 Издадено
  23768
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/