Типология на държавообразувателните процеси в древността (по материали от Балкано-Анатолийския район от края на II – началото на I хил. пр. н. е.).


Йорданов, Стефан (2017) Типология на държавообразувателните процеси в древността (по материали от Балкано-Анатолийския район от края на II – началото на I хил. пр. н. е.). Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий”


 
  Монография
 държавообразувателни процеси, Балкано-Анатолийски район, типология, военна демокрация, полово-възрастова стратификация, социално-нормативна митология
 Издадено
  23767
 Стефан Йорданов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/