Практическата библейска мъдрост, ДК, кн. 11, 1993, с. 1-12.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1993) Практическата библейска мъдрост, ДК, кн. 11, 1993, с. 1-12.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Разглежда основни ценности, заложени в Стария Завет, които имат практическо значение и за съвременния човек.
  Студия
 мъдрост, Бог, разсъдителност, внимание, отношение
 Издадено
  23765
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/