Православието като елемент на националната сигурност, ДК, 1994, С., кн. 10. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1994) Православието като елемент на националната сигурност, ДК, 1994, С., кн. 10. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Разглежда значението на Православието за националното самосъзнание, като духовен стожер и свързващ различните социални и етнически слоеве на народа в едно цяло.
  Студия
 Православие, образование, просвета, училище, войска


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23763
 Димитър Киров

1. Проф. д.ф.н. Цветана Георгиева Обучението по религия и култура у нас. Визии и политики. В сб. Религии: култури и политики (доклади от научната конференция Религии и политики на Балканите, организирана от факултета по библиотекознание и информационни технологии, проведена на 16 април 2015 г. в гр. София), Редактор: проф. д.ф.н. Цветана Георгиева, София: Издателство „Ан-Ди“, 2015, 189-201 с. ISBN 978-619-7221-04-6 – с. 83.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/