Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Ред. колегия: проф. к.б. Тотю Коев, проф. д-р Георги Данчев, доц. к.ф.н. Димитър Кенанов, В. Търново, 1994. С. 92-105. ISBN 954-524-080-6; COBISS.BG-ID 1027508452


Киров, Димитър (1994) Богословската школа на схиархимандрит Паисий Величковски и съвременното Православие. В сб.: Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Ред. колегия: проф. к.б. Тотю Коев, проф. д-р Георги Данчев, доц. к.ф.н. Димитър Кенанов, В. Търново, 1994. С. 92-105. ISBN 954-524-080-6; COBISS.BG-ID 1027508452 Велико Търново


 Разкрива заслугите на св. Паисий Величковски за възраждането на Православието на Изток, на духовния живот; предлага нова оценка на заслугите на този светец, за влиянието му в България.
  Доклад
 духовност, неоисихазъм, преводи, Добротолюбие, ученици


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23762
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/