Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, ДК, кн. 1, 1996, с. 2-14. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1996) Пророческо видение в Стария Завет и исихастката традиция, ДК, кн. 1, 1996, с. 2-14. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Разкрива единството на Откровението в Стария Завет, изявено при Преображение Христово на планината Тавор и исихастката духовна практика.
  Статия
 Откровение, светлина, исихазъм, видение
 Издадено
  23761
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/