Културният секуларизъм. Сп. "Философия", София, 1997, кн. 1, с. 3-10. ISSN 0861 - 6302


Киров, Димитър (1997) Културният секуларизъм. Сп. "Философия", София, 1997, кн. 1, с. 3-10. ISSN 0861 - 6302 София


 Разглежда съвременната християнска култура в светилната на секуларизацията и последиците от това развитие: разбита културна традиция, култов синкретизъм, идеологията на потребителското общество и българската действителност.
  Статия
 култура, култ, секуларизъм, традиция, сектантство, ереси, потребителство.
 Издадено
  23760
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/