Библейски постановки за светостта в православното богословие. Сп. "Богословска мисъл", кн. 3-4. София, 1999, с. 77-92. ISSN 1310-7909, COBISS.BG-ID 1155946468.


Киров, Димитър (1999) Библейски постановки за светостта в православното богословие. Сп. "Богословска мисъл", кн. 3-4. София, 1999, с. 77-92. ISSN 1310-7909, COBISS.BG-ID 1155946468. София


 Разглежда се реалията светлина и нейната символика в Свещеното Писание, в православното богослужение, култа и културата.
  Статия
 светлина, Свещено Писание, Откровение, теофания, тропари, празници, богослужение
 Издадено
  23759
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/