Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994, /568 статии/, 87-255 c. ISBN 954-8318-06-7 COBISS.BG-ID 1028022500


Киров, Димитър (1994) Религиите (кратък речник, в съавторство), София: фондация „Минерва“, 1994, /568 статии/, 87-255 c. ISBN 954-8318-06-7 COBISS.BG-ID 1028022500 София


 Предговор към частта "Християнство" и изясняване на отделни термини и понятия от областта на християнската религия.
  Книга
 Бог, Църква, християнство, православие, Свещено Писание, догма, Света Троица, Иисус Христос
 Издадено
  23758
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/