Гражданско общество и религиозно образование в България. В сб.: Религиозно образование и гражданско общество. В. Търново, Faber, 2001, с. 81-90. ISBN 954-775-036-4.


Киров, Димитър (2001) Гражданско общество и религиозно образование в България. В сб.: Религиозно образование и гражданско общество. В. Търново, Faber, 2001, с. 81-90. ISBN 954-775-036-4. Велико Търново


 Аргументиране от нуждата за въвеждане на религиозно образование в Република България, което не противоречи на гражданското общество, а е неотменна част от него.
  Доклад
 образование, религия, гражданско общество, политика, религиозна грамотност


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23757
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/