Месиански и апокалиптически идеи в българската апокрифна литература. (В сб.: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Седми международен симпозиум, Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г.), В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, т. 7, 685-698 с. ISBN 954-524-339-2 (T 7).


Киров, Димитър (2002) Месиански и апокалиптически идеи в българската апокрифна литература. (В сб.: Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа. Седми международен симпозиум, Велико Търново, 8-10 октомври 1999 г.), В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, т. 7, 685-698 с. ISBN 954-524-339-2 (T 7). Велико Търново


 Разглежда библейски идеи, пречупени през традицията на българската литература, апокалиптичните представи, вплетени в българската народна култура и представи.
  Доклад
 апокрифи, месианизъм, апокалиптика, прорк Иеремия, прор. Даниил, символика, тълкуване.
 Издадено
  23756
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/