АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА


Авгинова-Николова, Емилия (0) АГНОНИМИТЕ В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ НА НОСИТЕЛЯ НА ЕЗИКА Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на доц. д-р Любка Стоичкова


 
  Доклад
 агноним, лексикален запас,
 Под печат
  23755
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/