Свещеното Писание като авторитет на вярата (конфесионални подходи). (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001). Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 17-32, с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060


Киров, Димитър (2005) Свещеното Писание като авторитет на вярата (конфесионални подходи). (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001). Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 17-32, с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново


 Разглежда какво се разбира под авторитет на Свещеното Писание. Прави се анализ на римокатолическия, протестантския и православния възглед относно разбирането на авторитета.
  Студия
 Свещено Писание, авторитет, св. отци, папство, Реформация, духовен опит, Откровение


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23752
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/