Професор протопрезвитер Николай Шиваров. (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001), Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 11-16 с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060


Киров, Димитър (2005) Професор протопрезвитер Николай Шиваров. (В сб.: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. протопр. д-р Николай Шиваров, 23-24 ноември 2001), Ред. и съставител доц. д-р Димитър Попмаринов, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 11-16 с. ISBN 954-524-491-7. COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново


 Жизнен път, научни трудове и постижения на о. проф. Николай Шиваров в областта на богословието и библеистиката
  Отзив
 библеист, библеистика, Стар Завет, херменевтика


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23751
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/