НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТУРИСТИТЕ


Манчева, Олга (2018) НЯКОИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ТУРИСТИТЕ Втора международна научна конференция по сигурност „CONFSEC 2018", НАУЧЕН ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ-4.0; 10-13 декември 2018, КК Боровец, България; сс 131 - 133; ISSN (PRINT) 2603-2945; ISSN (ONLINE) 2603-2953; Година 2, брой 1 (3)


 Настоящата статия има за цел да изследва някои основни европейски и български регламенти, които гарантират икономическата сигурност на туристите. Направен е анализ на българския регулаторен орган. Този регулаторен орган следи спазването на законите, заедно с потвърдените тенденции сред бизнеса за спазване на определени правила и норми. Посочени са примери за изискванията на туристическите агенти към хотелския бизнес като средство за гарантиране на безопасни хотелски удобства за туристите.
  Доклад
 СИГУРНОСТ, ПРАВИЛА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СТАНДАРТИ


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23746
 Олга Манчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/