Модернизация на европейското и българско конкурентно право


Тянкова-Тодорова, Янка (2010) Модернизация на европейското и българско конкурентно право Велико Търново: Фабер, 2010, с. 156, ISBN 978-954-400-324-1


 
  Монография
 
 Издадено
  23740
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/