,География на селското стопанство, , В: География на световното стопанство


Марков, Иван (1992) ,География на селското стопанство, , В: География на световното стопанство УИ „ Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново, с.234, 1992, ISBN 954-524-014-8


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23738
 Иван Марков

1. Димитров, С. География на стопанството на Португалия. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2010, 184 с. ISBN 978-954-524-742-2 Цит. на с. 86, COBISS.BG-ID 1235238372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/