Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век


Владов, Владимир (2007) Търновската община и елинското образование в края на ХVІІІ и първата половина на ХІХ век // Societas Classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. ІІ / Доц. д-р Иванка Дончева. – В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 50-73. ISBN 978-954-524-602-9


 
  Студия
 
 Издадено
  23737
 Владимир Владов

1. Налбантова, Е. История на катедралния храм „Рождество пресветия Богородици“ – София : Военно издателство, 2009, с. 184. ISBN 978-954-509-421-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/