География на туризма


Марков, Иван (2015) География на туризма В.Търново, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Изд. Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив, 2015, 215 с. ISBN 978-954-9498-85-1. COBISS.BG-ID 1272309220


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  23736
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/